Pretraživanju isplata iz općinskog proračuna možete pristupiti OVDJE.

Pretraživanju isplata iz proračuna Dječjeg vrtića “Potočnica” Pitomača možete pristupiti OVDJE.

Pretraživanju isplata iz proračuna Knjižnice i čitaonice Pitomača možete pristupiti OVDJE.

Pretraživanju isplata iz proračuna Centra za kulturu “Drago Britvić” možete pristupiti OVDJE.

Transparentnost je pojam koji u radu javne uprave označava maksimalnu moguću dostupnost informacija javnosti. Transparentnost podrazumijeva aktivno objavljivanje različitih informacija, odluka, dokumenata i pisanih materijala kojima javna uprava raspolaže, otvorenost javne uprave prema javnosti u smislu informiranja i komunikacije te uključivanje iste u rad uprave odnosno u planiranje politika i donošenje odluka, u planiranje javnog proračuna i praćenje javne potrošnje. Općina Pitomača redovito je do sada u istraživanjima koja su na svim gradovima, općinama i županijama u Hrvatskoj provodili Udruga gradova i GONG, dobivala odlične ocjene za iskazanu transparentnost svojega rada.

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine RH, broj 25/13 i 85/15), stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH, broj 144/20) te novog Zakon o proračunu (Narodne novine RH, broj 144/21), kao i Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine RH, broj 59/23), u potpunosti su definirali obvezu objave informacija o trošenju proračunskih sredstava na općinskim mrežnim stranicama na način da one budu lako dostupne, pretražive i strojno čitljive.

Ovom aplikacijom, izrađenom od strane Municipal d.o.o. Đakovo, dostupno je praćenje i pretraživanje isplata iz općinskog proračuna od 1. siječnja 2022. godine te i proračunskih korisnika od 1.1.2024. godine.

Osim što navedeno rješenje predstavlja ispunjenje zakonske obveze objave informacija o trošenju proračunskih sredstava na općinskim mrežnim stranicama tako da one budu lako dostupne, pretražive i strojno čitljive, isto će biti i još jedan korak prema jačanju transparentnosti rada Općine Pitomača.