Pretraživanju isplata iz općinskog proračuna možete pristupiti OVDJE.

Transparentnost je pojam koji u radu javne uprave označava maksimalnu moguću dostupnost informacija javnosti. Transparentnost podrazumijeva aktivno objavljivanje različitih informacija, odluka, dokumenata i pisanih materijala kojima javna uprava raspolaže, otvorenost javne uprave prema javnosti u smislu informiranja i komunikacije te uključivanje iste u rad uprave odnosno u planiranje politika i donošenje odluka, u planiranje javnog proračuna i praćenje javne potrošnje. Općina Pitomača redovito je do sada u istraživanjima koja su na svim gradovima, općinama i županijama u Hrvatskoj provodili Udruga gradova i GONG, dobivala odlične ocjene za iskazanu transparentnost svojega rada.

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine RH, broj 25/13 i 85/15), stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH, broj 144/20) te novog Zakon o proračunu (Narodne novine RH, broj 144/21), u potpunosti su definirali obvezu objave informacija o trošenju proračunskih sredstava na općinskim mrežnim stranicama na način da one budu lako dostupne, pretražive i strojno čitljive,

Ovom aplikacijom, izrađenom od strane Municipal d.o.o. Đakovo, dostupno je praćenje i pretraživanje isplata iz općinskog proračuna od 01. siječnja 2022. godine te je za svaku isplatu moguće vidjeti koji je subjekt primatelj isplate iz proračuna, kada je isplata izvršena, što joj je temelj, koliki je iznos isplaćen, za koje je aktivnosti ta isplata izvršena i koja joj je svrha prema proračunskom planu.

Osim što navedeno rješenje predstavlja ispunjenje zakonske obveze objave informacija o trošenju proračunskih sredstava na općinskim mrežnim stranicama tako da one budu lako dostupne, pretražive i strojno čitljive, isto će biti i još jedan korak prema jačanju transparentnosti rada Općine Pitomača.

Back to top
Skip to content