PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača

javni natjecaji 1

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama  i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19. i 98/19), članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. i 151/22), članaka 17. i 18. Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3/19) i Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme („Službene novine“ Općine Pitomača broj 10/23) Općinsko vijeće Općine Pitomača raspisuje PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača.

CIJELI TEKST PONOVLJENOG NATJEČAJA
IZJAVA

Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Općina Pitomača, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, Lj. Gaja 26/I, 33 405 Pitomača, s naznakom “Ponovljeni Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice – ne otvaraj“.