Program korištenja sredstava socijalne skrbi

Program korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini objavljen je u Službenim novinama Općine Pitomača broj 9/21.

Sredstva iz Programa socijalne skrbi koriste se prvenstveno za:

– sufinanciranje cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Potočnica,

– sufinanciranje cijene boravka polaznika dječjeg vrtića pri COOR-u Virovitica,

– sufinanciranje cijene prijevoza djece polaznika COOR-a Virovitica,

– sufinanciranje dječjih darova,

– sufinanciranje nabave udžbenika za polaznike Osnovne škole Petra Preradovića,

– sufinanciranje cijene mjesečne đačke putne karte za polaznike srednjih škola,

– sufinanciranje nabave udžbenika za polaznike Srednje škole Stjepana Sulimanca,

– sufinanciranje troškova rada pomoćnika (asistenta) u nastavi,

– pomoć mladim obiteljima pri kupnji zemljišta ili stambenog prostora,

– pomoć mladim obiteljima pri izgradnji stambenog prostora,

– jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče,

– pomoć za pokriće troškova stanovanja obiteljima slabijeg imovinskog stanja,

– pomoć za pokriće troškova ogrjeva obiteljima slabijeg imovinskog stanja,

– jednokratnu pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja,

– jednokratnu novčanu pomoć za umirovljenike,

– sufinanciranje troškova rada gerontodomaćice,

– financiranje aktivnosti projekta Vrijedne ruke pomoći,

– sufinanciranje aktivnosti gradske organizacije Crvenog križa Virovitica,

– pomoć za pogrebne troškove,

– pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode.