Općina Pitomača, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja kulture da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju kulture na području općine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2023. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 50.000,00 eura.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 25. veljače 2024. godine.

Javni poziv i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje:

1. Javni poziv – KULTURA – 2024
2. Uputa za prijavitelje – KULTURA – 2024
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta – KULTURA – 2024
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta – KULTURA – 2024
3.3 Obrazac Izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo – KULTURA – 2024
4. Obrazac popis priloga – KULTURA – 2024
5.Obrazac za procjenu kvalitete prijave – KULTURA – 2024
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – KULTURA – 2024
7. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta – KULTURA – 2024

Izvještajni obrasci:
8.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta – KULTURA – 2024
8.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta – KULTURA – 2024

PREPORUKA O ZAŠTITI PRVATNOSTI DJECE