Komunalna naknada i Komunalni doprinos

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Pitomača. Komunalna naknada koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture (2019.) i Programu građenja komunalne infrastrukture (2019.) koji svake godine istovremeno s donošenjem proračuna za iduću godinu donosi Općinsko vijeće.

Odluku o komunalnoj naknadi možete pogledati OVDJE.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području općine Pitomača i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje drugačije.
Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Pitomača koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Odluku o komunalnom doprinosu možete pogledati OVDJE.