Komunalni red i redarstvo

Odlukom o komunalnom redu na području općine Pitomača (Službene novine općine Pitomača broj 7/22) propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području općine Pitomača, a naročito odredbe o:

– uređenju naselja,
– održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,
– korištenju javnih površina,
– skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,
– uklanjanju snijega i leda,
– uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,
– držanju životinja,
– mjerama za provođenje komunalnog reda i
– prekršajnim odredbama.

Odluku o komunalnom redu na području općine Pitomača možete pogledati OVDJE.