Nerazvrstane ceste na području općine Pitomača

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području općine Pitomača ( Službene novine Općine Pitomača broj 3/14, 2/16) uređuje se korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita, financiranje te poslovi nadzora na nerazvrstanim cestama na području općine Pitomača.

Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području općine Pitomača ustrojena je temeljem odredbe članka 107.Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) te članka 4.Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Pitomača(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 3/14, 2/16 ):

Prilog: Grafički prikaz Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Pitomača:

nerazvrstane ceste e1592977973557