Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača

oš

Adresa: Trg kralja Tomislava 9, 33405 Pitomača
Web: www.os-ppreradovica-pitomaca.skole.hr
E-mail: [email protected]
Tel: 033/782-212

Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača u svom sastavu, uz matičnu školu, ima i deset područnih škola u mjestima: Dinjevac, Grabrovnica, Kladare, Mala Črešnjevica, Otrovanec, Sedlarica, Stari Gradac, Starogradački Marof,  Turnašica i Velika Črešnjevica. Udaljenost područnih škola od matične iznosi od 5 do 12 km. Prometna povezanost sa svim područnim školama je dobra. U matičnoj školi u Pitomači nastava se odvija u dvije zgrade međusobno funkcionalno povezane u jednu cjelinu koju čini i školska športska dvorana.