Zakonske odredbe – Odgoj i obrazovanje

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. i 57/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine RH broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)