Objavljeni Pozivi na dostavu ponuda u 2023. godini

jednostavna nabava kocka

Predmet nabave: „Opremanje nogometnog igrališta u Pitomači“

Rok za dostavu ponude: : 06. studenog 2023. godine do 11:00 sati

DOKUMENTACIJA:

0. Poziv za dostavu ponuda
1. Troškovnik
2. Obrazac 2 – Ponudbeni list
3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju
4. Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
5. Obrazac 5- Izjava o nepostojanju osnova za isključenje

 

Predmet nabave: „Rekonstrukcija nogometnog igrališta u Pitomači“

Rok za dostavu ponude: : 06. studenog 2023. godine do 10:00 sati

DOKUMENTACIJA:

0. Poziv za dostavu ponuda
1. Troškovnik
2. Obrazac 2 – Ponudbeni list
3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju
4. Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
5. Obrazac 5- Izjava o nepostojanju osnova za isključenje
6. Shema

 

Predmet nabave: „Opremanje Područnog odjela dječjeg vrtića “Potočnica” u Starom Gracu “

Rok za dostavu ponude: : 19. listopada 2023. godine do 10:00 sati

DOKUMENTACIJA:

0. Poziv za dostavu ponuda
1. Troškovnik-oprema vrtića (Prilog 1)
2. Obrazac 2 – Ponudbeni list
3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju
4. Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
5. Obrazac 5- Izjava o nepostojanju osnova za isključenje

 

Predmet nabave: „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Sedlarica“

Rok za dostavu ponude: : 18. srpnja 2023. godine do 10:00 sati

DOKUMENTACIJA:

0. Poziv za dostavu ponuda
1. TROŠKOVNIKrekonstrukcija cesta Sedlarica
2. Obrazac 2-Ponudbeni list
3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju
4. Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
5. Obrazac 5- Izjava o nepostojanju osnova za isključenje
GL GRAĐ PROJEKT NER CESTA SED TD 277 14
Građevinska dozvola
Rješenje o produljenju građevinske dozvole

 

Predmet nabave: “Nabava, dobava i ugradnja sprava za dječje igralište u sklopu Dječjeg vrtića „Potočnica“

Rok za dostavu ponude: : 14. srpnja 2023. godine do 10:00 sati

DOKUMENTACIJA:

1. Poziv za dostavu ponuda
2. Obrazac 2-Ponudbeni list
3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju
4.Obrazac 4 -Popis glavnih usluga
5. Obrazac 5 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
TROŠKOVNIK oprema D.V.

 

Predmet nabave: „LED svjetiljke u općini Pitomača“

Rok za dostavu ponude: : 31. svibnja 2023. godine do 10:00 sati

DOKUMENTACIJA:

0. Poziv za dostavu ponuda
1. TROŠKOVNIK
2. Obrazac 2-Ponudbeni list
3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju
4. Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
5. Obrazac 5- Izjava o nepostojanju osnova za isključenje

 

Nabava radova „Adaptacija i opremanje dijela potkrovlja postojeće zgrade za jednu jedinicu vrtićke dobi“

Rok za dostavu ponude: :  8. svibnja 2023. godine do 10:00 sati

DOKUMENTACIJA:

0. Poziv za dostavu ponuda
1. Troškovnik – VRTIĆ (Prilog 1)
2. Obrazac 2-Ponudbeni list
3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju
4. Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
5. Obrazac 5- Izjava o nepostojanju osnova za isključenje
Mapa 1 – Arhitektonski projekt Potočnica
Mapa 2 – Građevinski projekt vodovoda i odvodnje_vrtić potočnica
Mapa 3 – Strojarski projekt-dig.potpis2
Mapa 4 – Elektrotehnički projekt 07-2023-EI

 

Predmet nabave: Rekonstrukcija Doma kulture u Pitomači –  uređenje i opremanje dvorane faza VI.

Rok za dostavu ponude: 14. travnja 2023. godine do 10:00 sati

DOKUMENTACIJA:

0. Poziv za dostavu ponuda
1. Troškovnik
2. Obrazac 2-Ponudbeni list
3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju
4. Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
Dom Kulture_Pitomača – ARHITEKTONSKI PROJEKT
NACRTI

 

Predmet nabave: Izvođenje radova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača

Rok za dostavu ponude: 15. veljače 2023. godine do 10:00 sati

DOKUMENTACIJA:

1. Poziv za dostavu ponuda 2023
2. Obrazac 2-Ponudbeni list
3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju
4. Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
5. Obrazac 5-popis strojeva i opreme
Troškovnik održ neraz cesta 2023

 

Predmet nabave: Rekonstrukcija zgrade u funkciji sporta u naselju Otrovanec

Rok za dostavu ponude: 02. veljače 2023. godine do 12:00 sati.

Naručitelj provodi postupak jednostavne nabave putem aplikacije „PORTAL PONUDA“ na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://agronet.apprrr.hr), a isti je objavljen i na službenoj internet stranici Općine Pitomača www.pitomaca.hr.

DOKUMENTACIJA:

Poziv za dostavu ponuda – 7.4.1 ZGRADA SPORTA OTROVANEC

IDEJNI PROJEKT – ZGRADA SPORTA OTROVANEC

Obrazac 1- TROŠKOVNIK – 7.4.1 ZGRADA SPORTA OTROVANEC

Obrazac 2-Ponudbeni list – 7.4.1 ZGRADA SPORTA OTROVANEC

Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju – 7.4.1 ZGRADA SPORTA OTROVANEC

Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – 7.4.1 ZGRADA SPORTA OTROVANEC

Obrazac 5-popis radova – 7.4.1 ZGRADA SPORTA OTROVANEC

 

Predmet nabave: Izgradnja pješačke staze u Otrovancu

Rok za dostavu ponude: 26. siječnja 2023. godine do 12:00 sati.

Ponuda se OBAVEZNO podnosi na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem Portala ponuda (https://agronet.apprrr.hr), a može dodatno i na adresu Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača s naznakom naziva natječaja.

DOKUMENTACIJA:

Poziv za dostavu ponuda – 7.4.1 STAZA OTROVANEC

IDEJNI PROJEKT -PJ.STAZA-OTROVANEC 1

Obrazac 1- TROŠKOVNIK – 7.4.1 STAZA OTROVANEC

Obrazac 2-Ponudbeni list – 7.4.1 STAZA OTROVANEC

Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju – 7.4.1 STAZA OTROVANEC

Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – 7.4.1 STAZA OTROVANEC

Obrazac 5-popis radova – 7.4.1 STAZA OTROVANEC