Centar za kulturu “Drago Britvić” Pitomača

Adresa: Trg kralja Tomislava 2, 33405 Pitomača

E-mail: czkdragobritvic@gmail.com

Djelatnosti Ustanove su:

– objedinjavanje koordiniranje rada svih ustanova, kulturnih destinacija i manifestacija na području općine Pitomača,
– novinsko – nakladnička (izdavačka),
– obavljanje organizacijskih poslova na zaštiti i čuvanju evidentiranih kulturnih dobara na području općine Pitomača,
– organiziranje izvedbe kazališnih i glazbeno – scenskih dijela,
– kino – prikazivačka,
– organiziranje radionica s područja kulture, umjetnosti i informacija,
– organiziranje kulturnih manifestacija od značaja za općinu Pitomača,
– istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim, humanističkim, i interdisciplinarnim znanostima,
– organiziranje izložbi, predavanja i promocija,
– edukativna kroz organizaciju tečajeva, seminara i radionica.

Plan nabave i registar sklopljenih ugovora Centra za kulturu “Drago Britvić” objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) RH, a dostupni su na OVDJE.

Plan nabave Centra za kulturu “Drago Britvić” za 2022. godine

Općinsko vijeće Općine Pitomača raspisalo je

JAVNI   NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ„

koji možete vidjeti ovdje.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ„

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Back to top
Skip to content