Urbanistički plan uređenja dijela naselja Pitomača

Urbanistički plan uređenja dijela naselja Pitomača (Službene novine Općine Pitomača broj 1/10, 8/12, 4/15, 8/15.- pročišćeni tekst, 4/20, 5/23 i 2/24)

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje 8/15 možete pogledati ovdje.

Odredbe za provođenje III. Izmjena i dopuna 4/20 možete pogledati ovdje.

Odredbe za provođenje IV. Izmjena i dopuna 5/23 možete pogledati ovdje.

Odredbe za provođenje V. Izmjena i dopuna 2/24 možete pogledati ovdje.

Kartografski prikaz:

UPUPIT V IiD Karta 1_1 KORISTENJE
UPUPIT V IiD Karta 2A2 PROMET
UPUPIT V IiD Karta 1_2 KORISTENJE
UPUPIT V IiD Karta 2B POµTA EL KOMUNIKACIJE I RTV SUSTAV VEZA
UPUPIT V IiD Karta 2C TRANSPORT PLINA I PLINOOPSKRBA
UPUPIT V IiD Karta 2D ELEKTROENERGETIKA
UPUPIT V IiD Karta 2E VODNOGOSPODARSTVO_vodoopskba
UPUPIT V IiD Karta 2F VODNOGOSPODARSKI SUSTAV_odvodnja
UPUPIT V IiD Karta 3A_UVJETI_KORISTENJA
UPUPIT V IiD Karta 3B_UVJETI_KORISTENJA_Podrucje primjene posebnih mjera uredenja
UPUPIT V IiD Karta 3C_OBLICI KORIµTENJA
UPUPIT V IiD Karta 4_1 NACIN I UVJETI GRADNJE
UPUPIT V IiD Karta 4_2 NACIN I UVJETI GRADNJE