Obavijesti i dokumenti u izradi

Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača

Izvješće s javne rasprave V. izmjena i dopuna UPU Pitomača

Obavijest o javnoj raspravi možete pogledati ovdje.

Sažetak za javnost
Tekstualni dio_prijedlog
UPU PIT V I i D_ 0 Karta Izmjena
UPU PIT V I i D_ 1 _1Koristenje prijedlog
UPU PIT V I i D_ 1_2 Koristenje prijedlog
UPU PIT V IiD 2A_1_PROMET_prijedlog
UPU PIT V IiD 2A_2_PROMET_prijedlog
UPU PIT V IiD 2B_POSTA, ELEKOMUNIKACIJE I RTV SUSTAV VEZA_prijedlog
UPU PIT V IiD 2C_TRANSPORT PLINA I PLINOOPSKRBA_prijedlog
UPU PIT V IiD 2D_ELEKTROENERGETIKA_prijedlog
UPU PIT V IiD 2E_VODNOGOSPODARSTVO – vodoopskrba_prijedlog
UPU PIT V IiD 2F_VODNOGOSPODARSKI SUSTAV_odvodnja prijedlog
UPU PIT V IiD 3A_UVJETI_KORISTENJA prijedlog
UPU PIT V IiD 3B_UVJETI_KORISTENJA_Podrucje primjene posebnih mjera ured_prijedlog
UPU PIT V IiD 3C_pr_OBLICI KORIŠTENJA_prijedlog
UPU PIT V IiD 4_1NACIN I UVJETI GRADNJE_prijedlog
UPU PIT V IiD 4_2NACIN I UVJETI GRADNJE_prijedlog

Odluka o izradi  V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača možete pogledati ovdje.

Obavijest za javnost o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača možete pogledati ovdje.

Odluku o Izradi V. izmjena i dopuna UPU-a možete pogledati ovdje.

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI IV IZMJENE UPU PITOMAČA

Objava javne rasprave
Sazetak za javnost
IV_ID_UPU_D_N_PITOMACA_odredbe_prijedlog
UPU PIT 1_1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA_prijedlog
UPU PIT 1_2 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA_prijedlog
UPU PIT 2A1_pr_PROMET_prijedlog
UPU PIT 2A2_pr_PROMET_prijedlog
UPU PIT 2B_POŠTA, ELE KOMUNIKACIJE I RTV SUSTAV VEZA_prijedlog
UPU PIT 2C_TRANSPORT PLINA I PLINOOPSKRBA_prijedlog
UPU PIT 2D_ELEKTROENERGETIKA_prijedlog
UPU PIT 2E_VODNOGOSPODARSTVO – vodoopskba_prijedlog
UPU PIT 2F_VODNOGOSPODARSKI SUSTAV_odvodnja_prijedlog
UPU PIT 3A_UVJETI_KORISTENJA_ prijedlog
UPU PIT 3B_UVJETI_KORISTENJA_Podrucje primjene posebnih mje
UPU PIT 3C_pr_OBLICI KORIŠTENJA_prijedlog
UPU PIT 4_1 NACIN I UVJETI GRADNJE_prijedlog
UPU PIT 4_2_NACIN I UVJETI GRADNJE_prijedlog
UPU PIT PREGLEDNA KARTA IV_IZMJENA I DOPUNA

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača

Odluka o izradi  IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača

Obavijest za javnost možete pogledat ovdje.

Odluka  o Izradi III. izmjena i dopuna UPU-a možete pogledati ovdje.

Obavijest o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača

Izvješće o javnoj raspravi V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE PITOMAČA

Objavu javne rasprave V. izmjene i dopune PPUO Pitomača možete pogledati ovdje.

Obavijest za javnost možete pogledati ovdje.

Odluku  o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača ovdje.

Prijedlog V. izmjene i dopune PPUO Pitomača možete preuzeti ovdje:

1-V-ID-P PITOMACA-namjena_prijedlog_compressed

2-V-ID-PPUO-PITOMACA-infrastruktura prijedlog_compressed

3-V-ID-PPUO-PITOMACA-uvjeti koristenja prijedlog_compressed

4_1a GP Pitomaca jug_prijedlog

4_1b GP Pitomaca sjever prijedlog

4_1c GP Pitomaca Duretina_SasnatoPolje_prijedlog

4_5 GP Kriznica prijedlog

4_7 GP Otrovanec prijedlog

4_8 GP Sedlarica prijedlog

4_10 GP StarogradackiMarof prijedlog

4_12 GP Velika Cresnjevica prijedlog

Sažetak za javnost

Odredbe za provedbu

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Pitomača

Izvješće o javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Rakitka I“

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Rakitka I“

Objavu javne rasprave možete pogledati ovdje.

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Rakitka I“:

1_koristenje_i_namjena_UPU Rakitka1_prijedlog-Model

2_1_infrastruktura_promet_UPURakitka1_prijedlog-Model

2_2_infrastruktura_vodovod_UPURakitka1_prijedlog-Model

2_3_infrastruktura_odvodnja_UPURakitka1_prijedlog-Model

2_4_infrastruktura_plinska_mreža_UPURakitka1_prijedlog-Model

2_5_infrastruktura_elektroenergetika_UPURakitka1_prijedlog-Model

2_6_infrastruktura_elektrokomunikacije_UPURakitka1_prijedlog-Model

3_uvjeti koristenja_UPU_Rakitka1_prijedlog-Model

4_uvjeti_gradnje_UPURakitka1_prijedlog-Model

Naslovna_prijedlog

UPU_PZ_Rakika1_odredbe_prijedlog

UPU_Rakitka 1_obrazloženje_prijedlog

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Rakitka I“

Obavijest za javnost možete pogledati ovdje.

Odluku  o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Rakitka I“ možete pogledati ovdje.

Postupak ocjene  o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Rakitka I“

ODLUKA nije potrebno provesti stratešku procjenu na okoliš-1

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene  o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Rakitka I“

UPU Rakitka 1 – grafiČki prikaz za EM

PRILOG II-screening

Nacrt odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Poduzentičke zone „Rakitka I“

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III izmjena i dopuna UPU dijela naselja Pitomača

Izvješće možete preuzeti ovdje

Objava javne rasprave o prijedlogu III izmjena i dopuna UPU dijela naselja Pitomača

Objavu možete pogledati ovdje

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana:

0_PREGLEDNA KARTA III_IZMJENA I DOPUNA_prijedlog

1_1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA_prijedlog

1_2 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA_prijedlog

2A1_PROMET_prijedlog

2A2_pr_PROMET_prijedlog

2B_POŠTA, ELE KOMUNIKACIJE I RTV SUSTAV VEZA_prijedlog

2C_TRANSPORT PLINA I PLINOOPSKRBA_prijedlog

2D_ELEKTROENERGETIKA_prijedlog

2E_VODNOGOSPODARSTVO – vodoopskrba_prijedlog

2f_VODNOGOSPODARSTVO – odvodnja_prijedlog

3A_UVJETI KORIŠTENJA_podrucja posebnih uvjeta prijedlog

3B_UVJETI KORIŠTENJA_Podr primj pos_mjera ured-i_zast_prijedlog

4_1 NAČIN I UVJETI GRADNJE_prijedlog

4_2 NAČIN I UVJETI GRADNJE_prijedlog

Sažetak za javnost

Tekstualni dio plana_prijedlog

UPU_D_N_PITOMACA_odredbe_Prijedlog

Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača

Obavijest za javnost možete pogledat ovdje.

Odluka  o Izradi III. izmjena i dopuna UPU-a možete pogledati ovdje.