Grb i zastava Općine Pitomača

Grb i zastava Općine Pitomača utvrđeni su Statutom Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 5/09-pročišćeni tekst, 2/15 i 1/18) uz prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Grb Općine Pitomača

 

 

Opis grba:
U zelenom crveni brijeg koji nadvisuje srebrna/bijela greda.

 

Zastava Općine Pitomača

 

 

Opis zastave:
Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine Pitomača u sredini.

Back to top
Skip to content