Grb i zastava Općine Pitomača

Grb i zastava Općine Pitomača utvrđeni su Statutom Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 5/09-pročišćeni tekst, 2/15 i 1/18) uz prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Grb Općine Pitomača

Grb Općina Pitomača 10x10 cm

Opis grba: U zelenom crveni brijeg koji nadvisuje srebrna/bijela greda

Zastava Općine Pitomača

ZASTAVA OP INE

Opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine Pitomača u sredini