Stanovništvo

Općina Pitomača jedna je od većih općina u Virovitičko-podravskoj županiji s površinom od 158,14 km2, što predstavlja 7,82 % površine Županije, dok je prema broju stanovnika, najveća općina Virovitičko-podravske županije s 10.059 stanovnika i gustoćom naseljenosti od 66 st/km2.

Detaljan popis stanovništva prema starosti i spolu po naseljima koje je objavio Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva iz 2011. godine možete vidjeti OVDJE.

Iz tablice je vidljivo da kretanje broja stanovnika u promatranom razdoblju ima negativni trend. Najveći pad broja stanovnika zabilježen je između dva popisa 1991. i  2001. kada se stanovništvo na području općine smanjilo za 641 stanovnika (indeks 94,23). Nešto manji pad zabilježen je u razdoblju od 2001. do 2011. u kojem se je broj stanovnika smanjio za 406 (indeks 96,10). Ako se pogleda razdoblje od dvadeset godina, tada je vidljivo da je od 1991. pa do 2011. Općina Pitomača izgubila 1047 stanovnika (indeks 90,55). Razlog ovakvom padu može se pronaći u negativnom prirodnom prirastu, smanjenoj gospodarskoj aktivnosti, njome uzrokovanom povećanom nezaposlenošću i samim time  pojačanom iseljavanju u središte županije Viroviticu te u ostale veće gradove u Hrvatskoj.

Back to top
Skip to content