Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta za 2024.

javni natjecaji 1

Općina Pitomača, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području sporta da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju sporta na području općine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2023. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 50.000,00 €.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 25. veljače 2024. godine.

Javni natječaj i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje:

1. Natječaj
2. Uputa za prijavitelje
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta
3.3. Obrazac Izjave o partnerstvu
4. Obrazac popis priloga
5. Obrazac za procjenu kvalitete prijave
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
7. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta

Izvještajni obrasci:
8.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
8.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

PREPORUKA O ZAŠTITI PRVATNOSTI DJECE