Evidencija sklopljenih ugovora

Evidencija sklopljenih ugovora Općine Pitomača u 2023. godini  –  pogledajte ovdje.

Evidencija sklopljenih ugovora Općine Pitomača u 2022. godini  –  pogledajte ovdje.

Evidencija sklopljenih ugovora Općine Pitomača u 2021. godini  –  pogledajte ovdje.

Evidencija sklopljenih ugovora Općine Pitomača u 2020. godini  –  pogledajte ovdje.

Evidencija sklopljenih ugovora Općine Pitomača u 2019. godini  –  pogledajte ovdje.

Evidencija sklopljenih ugovora Općine Pitomača u 2018. godini  –  pogledajte ovdje.

Evidencija sklopljenih ugovora Općine Pitomača u 2017. godini  –  pogledajte ovdje.

Evidencija sklopljenih ugovora Općine Pitomača u 2016. godini  –  pogledajte ovdje.

Evidencija sklopljenih ugovora Općine Pitomača u 2015. godini  –  pogledajte ovdje.