Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Arhiva

POPIS POTVRDA  SUKALDNO PREPORUCI ZA RAD AGENCIJI ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJ U VEZI S EVIDENCIJOM UPORABE ZEMLJIŠTA U ARKOD SUSTAV

Popis izdanih potvrda:

 1. Klasa: 320-02/22-01/01
 2. Klasa: 320-02/22-01/03

WEB APLIKACIJA – KATASTAR VINOGRADA

Općina Pitomača u suradnji s tvrtkama ABC Consulting d.o.o i Promet i prostor d.o.o. u svrhu detekcije i sprečavanja širenja zlatne žutice vinove loze izradila je web aplikaciju katastra vinograda

Utvrđeno je područje snimanja u 5 katastarskih općina (Grabrovnica, Sedlarica, Turnašica, Mala i Velika Črešnjevica) ukupne površine 653,80 ha, snimanje je obavljeno bespilotnom letjelicom SenseFly eBee Plus te je snimljeno 1377 geo-pozicioniranih fotografija visoke rezolucije. Obradom snimljenih podataka dobiveno je stanja pojedinih vinograda koji su podijeljeni na osnovi potencijala zaraze i nesmetanog razmnožavanja vektora zlatne žutice u 3 kategorije: Uredno održavanje vinograda – 1339 katastarskih čestica, potencijalno žarište od pojedinačnih trsova – 295 katastarskih čestica, potencijalno žarište od zapuštenih vinograda – 208 katastarskih čestica.

Detaljna baza podataka može se pristupiti i pregledati na link: https://pitomaca.pipgis.hr/

– kosničke upute za pristup aplikacije može preuzeti OVDJE

Javni natječaj za subvencioniranje nabave žutih ljepljivih ploča

Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za subvencioniranje nabave žutih ljepljivih ploča u svrhu praćenja prisutnosti američkog crvčka.

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo posjednici vinograda na području općine Pitomača, a imaju status fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe, a koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:

– imaju prebivalište, odnosno sjedište na području općine Pitomača i imaju u posjedu vinograd   na području općine Pitomača,
– u 2019. godini nabavili žute ljepljive ploče
– nemaju dugovanja prema Općinskom proračunu.

Subvencija se odobrava u iznosu do 100% nabavne cijene prema priloženom računu odnosno najviše do 300,00 kuna po korisniku.

Potrebna dokumentacija:

Uz zahtjev za subvencioniranje nabave žutih ljepljivih ploča podnosi se:

– preslika računa o nabavi žutih ljepljivih ploča na kojem je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač,
– dokaz o plaćanju računa o nabavi žutih ljepljivih ploča,
– posjedovni list ili gruntovni izvadak ili list A i B iz Zahtjeva za potporu ovjeren od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili Izvod iz Vinogradarskog registra ili neki drugi dokaz o posjedu vinograda koji glasi na podnositelja zahtjeva,
– preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice ili izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar,
– preslika kartice žiro-računa za uplatu subvencije,
– suglasnost za obradu osobnih podataka.

Vrijeme trajanja natječaja:

Natječaj je otvoren do 31.listopada 2019. godine.

Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u Odsjeku za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije Općine Pitomača gdje se mogu dobiti i sve ostale informacije o natječaju  ili se može skinuti sa internet stranice Općine Pitomača (www.pitomaca.hr).

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje nabave žutih ljepljivih ploča“, na adresu: Općina Pitomača, Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije, 33405 Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1.

DOKUMENTACIJA:

 • Tekst natječaja možete preuzeti ovdje
 • Zahtjev možete preuzeti ovdje
 • Suglasnost za obradu osobnih podataka možete preuzeti ovdje

Javni natječaj za subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća u 2019. godini

Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za subvencioniranje nabave certificiranih sadnica bobičastog voća (jagoda, malina, kupina, aronija, ribiz, borovnica, brusnica, goji…).

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju status fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe, a koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • imaju prebivalište, odnosno sjedište na području općine Pitomača i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području općine,
 • u 2019. godini posadili su najmanje 2.000 sadnica jagoda ili 500 sadnica ostalog bobičastog voća,
 • nemaju dugovanja prema Općinskom proračunu.

Subvencija se odobrava u iznosu do 50% nabavne cijene prema priloženom računu odnosno najviše do 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.

Potrebna dokumentacija:
Uz zahtjev za subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća podnosi se:

 • preslika računa o nabavi sadnica bobičastog voća na kojoj je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač, kao i dokaz o plaćanju istog,
 • posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na podnositelja zahtjeva ili članove obiteljskog gospodarstva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva,
 • dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili preslika zelene iskaznice),
 • preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice ili izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar,
 • preslika kartice žiro-računa za uplatu subvencije
 • suglasnost za obradu osobnih podataka.

Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 31.listopada 2019. godine.

Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u Odsjeku za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije Općine Pitomača gdje se mogu dobiti i sve ostale informacije o natječaju  ili se može skinuti sa internet stranice Općine Pitomača (www.pitomaca.hr).

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom ““Zahtjev za subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća“, na adresu: Općina Pitomača, Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije, 33405 Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1.

DOKUMENTACIJA:

Natječaj za subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća u 2018. godini

Javni poziv za sudjelovanje u Projektu „Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije“