Poduzetnička zona Rakitka 1

LOKACIJA: naselje Kladare, 33 405 Pitomača (neposredno uz magistralnu cestu D-2)

POVRŠINA: 13,08 ha, od čega 5,97 ha formiranih građevinskih čestica 

NAMJENA: proizvodna, uslužna, trgovina, prijevoz i skladištenje 

SLOBODNO ZA PRODAJU:
čk.br. 924/33, 2353 m2 u  vlasništvu Općine Pitomača

INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST:

  • cestovni prilaz do magistralne ceste D-2,
  • oborinska odvodnja,
  • javna rasvjeta,
  • omogućen priključak na plinsku mrežu, sustav javne vodoopskrbe, telekomunikacijski cjevovod te priključak za napajanje električnom energijom angažirane snage od 30 kW po parceli (gratis).

PREDNOST: prioritetna djelatnost i povećanje broja zaposlenih

TABELARNI PRIKAZ CIJENA: 

Proizvodne djelatnosti
(NKD 2007., odjeljci 10 – 33)
Uslužne djelatnosti
(NKD 2007., odjeljci 38 – 43)
Trgovina, prijevoz, skladištenje (NKD 2007., odjeljci 45 – 53)
Broj novouposlenih na neodređeno vrijeme Cijena zemljišta, kuna/m2 Broj novouposlenih na neodređeno vrijeme Cijena zemljišta, kuna/m2 Broj novouposlenih na neodređeno vrijeme Cijena zemljišta, kuna/m2
1 – 3 2,00 1 – 3 5,00 1 – 3 10,00
4 – 10 1,00 4 – 10 3,00 4 – 10   5,00
11 i više 0,50 11 i više 1,00 11 i više   1,00

KOMUNALNI DOPRINOS:

  • proizvodni i uslužni objekti (5,00 kn/m3),
  • skladišta (7,00 kn/m3),
  • trgovina, i uredski prostor (8,00 kn/m3), uz mogućnost djelomičnog ili potpunog oslobođenja.


KOMUNALNA NAKNADA:

  • od 0,35 kn/m2 mjesečno, za otvoreni poslovni prostor,
  • od 0,44 kn/m2 mjesečno, za zatvoreni poslovni prostor.

 Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni «Rakitka 1» u Kladarama