zaštita

Zaštita potrošača

U cilju zaštite prava potrošača Europska unija i njezine članice, među kojima i Republika Hrvatska, donose različite mjere i zakone koji su usmjereni na jačanje uloge i zaštite prava potrošača.

Hrvatski sabor donio je Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/2014, 110/2015 i 41/2019)  i Nacionalni program zaštite potrošača 2017.-2020. (NN 20/2018) u čijoj su provedbi dužne sudjelovati i jedinice regionalne i lokalne samouprave.

Dodatne informacije o zaštiti potrošača mogu se dobiti na web stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/.

Na temelju odredaba Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15 i 14/19), svaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga, dužna je  osnovati savjetodavno tijelo.

Temeljem navedenoga, Općinski načelnik Općine Pitomača osnovao je Povjerenstvo za reklamaciju potrošača javnih usluga Općine Pitomača, a svrha njegova osnivanja jest praćenje stanja, raspravljanje, davanje mišljenja i preporuka ovlaštenim tijelima Općine Pitomača vezanim za prava i obveze potrošača javnih usluga.

Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za reklamaciju potrošača javnih usluga Općine Pitomača možete pogledati OVDJE.

Go to Top