Strategije razvoja Općine Pitomača

slajd3

Strategija razvoja Općine Pitomača 2015. – 2020.

Svrha izrade Strategije razvoja Općine Pitomača 2015. – 2020. je identifikacija stanja, analiza stanja i na temelju analize stanja postavljanje vizije i smjera za ostvarivanje te vizije – ciljeva, prioriteta i mjera u razvojnom razdoblju do 2020. godine.

Strategija razvoja Općine Pitomača 2015. – 2020. je sveobuhvatan programski dokument koji usmjerava razvoj Općine Pitomača u predstojećem razdoblju i čini osnovu za donošenje odluka o razvoju svih segmenata Općine Pitomača – gospodarskog, društvenog i kulturnog.

Cijelu strategiju razvoja Općine Pitomača 2015.-2020. možete pogledati  OVDJE.

I. izmjene i dopune Provedbenog programa Općine Pitomača za razdoblje od 2022. do 2025. godine

Provedbeni program Općine Pitomača za razdoblje od 2022. do 2025. godine

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023. godinu (tabelarno)

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu

Godišnje Izvješće o provedbi Provedbenog programa (tabelarno)

Polugodišnje izvješće o provedbi

Izvješće o provedbi Provedbenog programa (tabelarno)

Plan razvoja Općine Pitomača za razdoblje od 2020.-2030. godine

ODLUKA o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Općine Pitomača za razdoblje od 2020.-2030. godine

Strategija upravljanja imovinom Općine Pitomača

Strategija upravljanja imovinom Općine Pitomača za razdoblje od 2019. do 2026. godine

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2024. godinu

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2022. godinu

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu