Financijski planovi proračunskih korisnika

2024. godina

Financijski plan za 2024. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
Financijski plan za 2024. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
Financijski plan za 2024. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

2023. godina

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

Financijski plan za 2023. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
Financijski plan za 2023. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
Financijski plan za 2023. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

2022. godina

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

Financijski plan za 2022. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
Financijski plan za 2022. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
Financijski plan za 2022. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

2021. godina

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

Financijski plan za 2021. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
Financijski plan za 2021. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
Financijski plan za 2021. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

2020. godina

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

Financijski plan za 2020. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
Financijski plan za 2020. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
Financijski plan za 2020. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

2019. godina

]II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

Financijski plan za 2019. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
Financijski plan za 2019. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
Financijski plan za 2019. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

2018. godina

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

Financijski plan za 2018. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
Financijski plan za 2018. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
Financijski plan za 2018. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

2017. godina

Financijski plan za 2017. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
Financijski plan za 2017. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
Financijski plan za 2017. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača

III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača

III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

2016. godina

Financijski plan za 2016. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
Financijski plan za 2016. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
Financijski plan za 2016. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

I. Izmjene financijskog plana za 2016. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
I. Izmjene financijskog plana za 2016. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača
I. Izmjene financijskog plana za 2016. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

II. Izmjene financijskog plana za 2016. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
II. Izmjene financijskog plana za 2016. godinu – Centar za kulturu “Drago Britvić”

2015. godina

I Izmjene Financijskog plana za 2015. godinu – Dječji vrtić “Potočnica”, Pitomača
II Izmjene Financijskog plana za 2015. godinu – Knjižnica i čitaonica, Pitomača