Objavljeni Pozivi na dostavu ponuda u 2024. godini

jednostavna nabava kocka

Predmet nabave: Izvođenje radova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača

Rok za dostavu ponude: : 14. ožujka 2024. godine do 10:00 sati

DOKUMENTACIJA:

1. Poziv za dostavu ponuda 2024
2. Obrazac 2-Ponudbeni list
3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju
4. Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
5. Obrazac 5-popis strojeva i opreme
TROŠKOVNIK održavanje nerazvrstanih cesta 2024

 

Predmet nabave: Izgradnja dijela pješačke staze  u Vinogradskoj ulici u Pitomači (dionica od kućnog broja 1 do kućnog broja 21)

Rok za dostavu ponude: : 25. siječnja 2024. godine do 10:00 sati

DOKUMENTACIJA:

1. Poziv za dostavu ponuda
2. Obrazac 2-Ponudbeni list
3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju
4. Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
Obrazac 1-TROSKOVNIK – STAZA VINOGRADSKA ULICA