Sustav civilne zaštite

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Plan vježbi civilne zaštite

Plan vježbi civilne zaštite 2024
Plan vježbi civilne zaštite 2023

Akti iz područja civilne zaštite

 • Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 9/21)
 • Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3/21. i 8/21),

  Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite

 • Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pitomača u 2023. godini („Službene novine“ Općine Pitomača broj 14/23)
 • Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pitomača za 2024. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača broj 14/23)
 • Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 3/21)
 • Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 4/18)
 • Odluku o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 3/21)
 • Odluku o osnivanju i imenovanju radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača broj 3/21)
 • Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača broj 6/21),
 • Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača broj 6a/21)
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2021.- 2024. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača broj 4/21 i 7/22)
 • Plan djelovanja civilne zaštite Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/22)
 • Odluku o utvrđivanju popisa koordinatora na lokaciji na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 3/21)