Sustav civilne zaštite

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2021. godinu

Planom su obuhvaćene mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Pitomača provode sljedeće snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite,
b) operativne snage vatrogastva,
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
e) udruge,
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite,
g) koordinatori na lokaciji,
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pitomača za 2021. godinu možete pogledati OVDJE.

Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Pitomača za 2021. godinu možete pogledati OVDJE.

Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pitomača u 2020. godini možete pogledati OVDJE.

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2019. godinu

Planom su obuhvaćene mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Pitomača provode sljedeće snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite,
b) operativne snage vatrogastva,
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
e) udruge,
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite,
g) koordinatori na lokaciji,
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2019. godinu možete pogledati OVDJE.

Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2018. godini možete pogledati OVDJE.

Procjena rizika od velikih nesreća za područja Općine Pitomača –  u pdf formatu možete pogledati OVDJE.

Back to top
Skip to content