Općinsko vijeće Općine Pitomača

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. Općinsko vijeće ima 17 članova. Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća,

Trenutni saziv Općinskog vijeća Općine Pitomača čine članovi izabrani na neposrednim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održanim 21. svibnja 2017. godine.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača održana je 29. lipnja 2017. godine.

Prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog Vijeća – Rikard Bakan, HDZ

Predsjednik Općinskog vijeća u okviru svojega djelovanja obavlja slijedeće funkcije:
• saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca,
• predstavlja Općinsko vijeće, rukovodi njegovim radom i ima ovlasti i obveze utvrđene Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članovi Općinskog vijeća

Rikard Bakan, HDZ, predsjednik
Mario Čajkulić, HDZ, potpredsjednik

Članovi:

Mario Čajkulić, HDZ

Rikard Bakan, HDZ

Manfred Kodžaga, HDZ

Svetlana Bastalić, HDZ

Ivica Peterfi, HDZ

Mario Rengel, HDZ

Željka Begović, HDZ

Zdravko Sesvečan, HDZ

Tomislav Lovreković, HDZ

Siniša Bedeković, DP, ZELENA LISTA, HSS BRAĆE RADIĆ

Zdravko Dijaković, DP, ZELENA LISTA, HSS BRAĆE RADIĆ

Tihomir Gregurek, SDP

Mirna Lovreković, SDP

Mirko Pavleković, HSS

Zlatko Majstor, HSPD

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2020. godinu

IZVJEŠĆE

Popis udjela članova/članica Općinskog vijeća Općine Pitomača u vlasništvu poslovnog subjekta

POPIS

Back to top
Skip to content