Općinski načelnik – Željko Grgačić, HDZ

Općinski načelnik je izvršno tijelo u Općini Pitomača. Odgovoran je za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela i službi Općine.

Vrijeme za primanje stranaka uz najavu na broj telefona +385 33 782 860: utorak i četvrtak od 09,00 do 13,00 sati.

Izvješća o radu općinskog načelnika:

Izvješće o radu općinskog načelnika s danom 31.12.2023. godine – OVDJE

Izvješće o radu općinskog načelnika s danom 30.6.2023. godine – OVDJE

Izvješće o radu općinskog načelnika s danom 31.12.2022. godine – OVDJE

Izvješće o radu općinskog načelnika s danom 30.6.2022. godine – OVDJE

Izvješće o radu općinskog načelnika s danom 31.12.2021. godine – OVDJE

Izvješće o radu općinskog načelnika s danom 30.6.2021. godine – OVDJE

Izvješće o radu općinskog načelnika s danom 31.12.2020. godine – OVDJE

Izvješće o radu općinskog načelnika s danom 30.6.2020. godine – OVDJE

Izvješće o radu općinskog načelnika s danom 31.12.2019. godine – OVDJE

Izvješće o radu općinskog načelnika s danom 30.6.2019. godine – OVDJE

Izvješće o radu općinskog načelnika s danom 31.12.2018. godine – OVDJE

Izvješće o radu općinskog načelnika s danom 30.06.2018. godine – OVDJE

Izvješće o radu općinskog načelnika s danom 31.12.2017. godine – OVDJE

Izvješće o radu općinskog načelnika s danom 30.06.2017. godine – OVDJE

Zamjenik općinskog načelnika

Općinski načelnik ima zamjenika koji ga u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zamjenjuje u obavljanju dužnosti iz njegovog djelokruga.

Zamjenik općinskog načelnika je Marin Aragović, HDZ

IZJAVA O VIZIJI I MISIJI

Naša VIZIJA je:

Općina Pitomača je poželjna za investiranje, u nju se rado dolazi i ostaje jer pruža mogućnosti održivog razvoja u svim segmentima življenja.“

Naša MISIJA je pružanje najboljih usluga javnosti učinkovitim, djelotvornim i ekonomičnim upravljanjem javnim sredstvima, a to ostvarujemo kroz:

– postavljanje ambicioznih, mjerljivih i ostvarivih ciljeva,
– sustavni rad na razumijevanju potreba, zahtjeva i očekivanja građana,
– dizanje svijesti stanovništva i pravnih subjekata u primjeni načela održivog razvoja,
– donošenje odluka na temelju vjerodostojnih informacija i metodički obrađenih podataka,
– obavljanje poslova na pravilan, etičan, učinkovit i djelotvoran način,
– pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja,
– uspostavljanje poslovnih odnosa s ostalim institucijama koji će rezultirati obostranom koristi radi provođenja ciljeva općine,
– njegovanje i razvijanje partnerskih odnosa s vanjskim suradnicima i koncesionarima,
– primjenjivanje i poboljšavanje djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrolu u svim procesima,
– kontinuirano ispunjavanje zahtjeva zakona, propisa i normi, te zahtjeva građana,
– kontinuiran i predan rad na zaštiti imovine od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te od nepravilnosti i prijevara.