Etički kodeks

Etičkim kodeksom službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača uređuju se etička načela i pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača, utemeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, propisima Općine Pitomača i pravilima struke.

Etički kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika u međusobnim odnosima, odnosima s mještanima, strankama i partnerima.

Svrha Etičkog kodeksa je promicanje etičkih načela, moralnih načela i vrijednosti u ponašanju službenika i namještenika i stvaranje ozračja u kojem je uz zaštitu javnog interesa svim strankama zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a službenicima i namještenicima osigurano dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog samoostvarenja.

Etički kodeks službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača, broj 7/19)

Povjerenik za etiku

Općinski načelnik donosi odluku kojom imenuje povjerenika za etiku iz reda službenika i namještenika – pogledaj OVDJE.

Službeni kontakt podaci povjerenice za etiku Općine Pitomača su:

– službeni telefon:033/782-860

– službeni telefaks broj:033/782-870

– e-mail: [email protected]

Obrazac pritužbe – preuzmi

Etičko povjerenstvo, kojeg imenuje općinski načelnik, je neovisno radno tijelo koje daje mišljenje o sadržaju i načinu primjene Etičkog kodeksa te promiče etička načela i standarde.

Rješenje o imenovanju članova Etičkog povjerenstva