Jednostavna nabava

U svrhu zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava Općine Pitomača, Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača uređuje se postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura za nabavu roba i usluga, odnosno do 66.360,00 eura za nabavu radova za koje sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača možete pogledati OVDJE.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača možete pogledati OVDJE.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Knjižnice i čitaonice Pitomača možete pogledati OVDJE.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra za kulturu Drago Britvić možete pogledati OVDJE.

Objavljeni Pozivi na dostavu ponuda u 2023. godini

Predmet nabave: Rekonstrukcija Doma kulture u Pitomači –  uređenje i opremanje dvorane faza VI.

Rok za dostavu ponude: 14. travnja 2023. godine do 10:00 sati

DOKUMENTACIJA:

0. Poziv za dostavu ponuda
1. Troškovnik
2. Obrazac 2-Ponudbeni list
3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju
4. Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
Dom Kulture_Pitomača – ARHITEKTONSKI PROJEKT
NACRTI

Predmet nabave: Izvođenje radova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača

Rok za dostavu ponude: 15. veljače 2023. godine do 10:00 sati

DOKUMENTACIJA:

1. Poziv za dostavu ponuda 2023
2. Obrazac 2-Ponudbeni list
3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju
4. Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
5. Obrazac 5-popis strojeva i opreme
Troškovnik održ neraz cesta 2023

Predmet nabave: Rekonstrukcija zgrade u funkciji sporta u naselju Otrovanec

Rok za dostavu ponude: 02. veljače 2023. godine do 12:00 sati.

Naručitelj provodi postupak jednostavne nabave putem aplikacije „PORTAL PONUDA“ na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://agronet.apprrr.hr), a isti je objavljen i na službenoj internet stranici Općine Pitomača www.pitomaca.hr.

 

DOKUMENTACIJA:

Poziv za dostavu ponuda – 7.4.1 ZGRADA SPORTA OTROVANEC

IDEJNI PROJEKT – ZGRADA SPORTA OTROVANEC

Obrazac 1- TROŠKOVNIK – 7.4.1 ZGRADA SPORTA OTROVANEC

Obrazac 2-Ponudbeni list – 7.4.1 ZGRADA SPORTA OTROVANEC

Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju – 7.4.1 ZGRADA SPORTA OTROVANEC

Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – 7.4.1 ZGRADA SPORTA OTROVANEC

Obrazac 5-popis radova – 7.4.1 ZGRADA SPORTA OTROVANEC

Predmet nabave: Izgradnja pješačke staze u Otrovancu

Rok za dostavu ponude: 26. siječnja 2023. godine do 12:00 sati.

Ponuda se OBAVEZNO podnosi na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem Portala ponuda (https://agronet.apprrr.hr), a može dodatno i na adresu Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača s naznakom naziva natječaja.

DOKUMENTACIJA:

Poziv za dostavu ponuda – 7.4.1 STAZA OTROVANEC

IDEJNI PROJEKT -PJ.STAZA-OTROVANEC 1

Obrazac 1- TROŠKOVNIK – 7.4.1 STAZA OTROVANEC

Obrazac 2-Ponudbeni list – 7.4.1 STAZA OTROVANEC

Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju – 7.4.1 STAZA OTROVANEC

Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – 7.4.1 STAZA OTROVANEC

Obrazac 5-popis radova – 7.4.1 STAZA OTROVANEC

Objavljeni Pozivi na dostavu ponuda u 2022. godini

Predmet nabave: Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača

Rok za dostavu ponude: 4. veljače 2022. godine do 10:00 sati.

1. Poziv za dostavu ponuda 2022

2. Obrazac 2-Ponudbeni list

3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju

4. Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

5. Obrazac 5-popis strojeva i opreme

Predmet nabave: Opskrba prirodnim plinom za potrebe Općine Pitomača za razdoblje od godinu dana odnosno za proračunsku 2022. godinu.

Rok za dostavu ponude: 14. siječnja 2022. godine do 10:00 sati.

0. Poziv za dostavu ponuda opskrba plinom

1. Obrazac 1. – Troškovnik

2. Obrazac 2-Ponudbeni list

3. Obrazac 3 – Izjava o nekažnjavanju

4. Obrazac 4 -popis glavnih isporuka robe

POPIS PLINOMJERA

Objavljeni Pozivi na dostavu ponuda u 2021. godini

Predmet nabave: Nabava namještaja za opremanje interijera i vanjsko opremanje Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

Rok za dostavu ponude: 08. rujna 2021. godine do 10:00 sati

1. Poziv za dostavu ponuda
2. Obrazac 2 – Ponudbeni list
3. Obrazac 3 -Dodatak I Ponudbenom listu
4. Obrazac 4 – Dodatak II. Ponudbenom listu
5. Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju
6. Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
7. Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi

Troškovnik

Predmet nabave: Nabava namještaja za opremanje interijera i vanjsko opremanje Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

Rok za dostavu ponude: 25. kolovoza 2021. godine do 10:00 sati

1. Poziv za dostavu ponuda
2. Obrazac 2 – Ponudbeni list
3. Obrazac 3 -Dodatak I Ponudbenom listu
4. Obrazac 4 – Dodatak II. Ponudbenom listu
5. Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju
6. Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
7. Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi

Troškovnik

Predmet nabave: Radovi stabilizacije šljunčane podloge  izvedbom dvostruke površinske obrade bitumenskom emulzijom pomoću reparaturnog vlaka finišera za ugradnju površinske obrade.

Rok za dostavu ponude: 23. ožujka 2021. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponuda – preuzmite ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmite ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmite ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmite ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmite ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmite ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmite ovdje
Obrazac 8. – Popis izvršenih radova – preuzmite ovdje

Troškovnik – preuzmite ovdje

Objavljeni Pozivi na dostavu ponuda u 2020. godini

Predmet nabave: Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Velikoj Črešnjevici

Rok za dostavu ponude: 06. studeni 2020. godine do 12:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponuda – preuzmite ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmite ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmite ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmite ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmite ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmite ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmite ovdje
Obrazac 8. – Popis izvršenih radova – preuzmite ovdje

Obrazac 9 – Izjava jamstvo za uklanjanje nedostatka – preuzmite ovdje
Troškovnik – preuzmite ovdje
Glavni projekt – preuzmite ovdje

Predmet nabave: Izvođenje građevnisko-obrtničkih radova na uređenju dovrane malih športova u Pitomači

Rok za dostavu ponude: 23. listopad 2020. godine do 11:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponuda – preuzmite ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmite ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmite  ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmite  ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmite ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmite ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmite  ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim uslugama – preuzmite  ovdje
Troškovnik – preuzmite ovdje

Predmet nabave: Nabava usluge izrade glavnog projekta i usluge obavljanja stručnog nadzora nad radovima u projektu „Spektar“

Rok za dostavu ponude: 10. srpnja 2020. godine do 12:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponuda – preuzmite ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmite ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmite  ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmite  ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmite ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmite ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmite  ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim uslugama – preuzmite  ovdje
Troškovnik – preuzmite ovdje
Idejni projekt – preuzmite  ovdje

Predmet nabave: Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Sedlarica

Rok za dostavu ponude: 06. srpnja 2020. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponuda – preuzmite ovdje: Obrazac 1 – Poziv za dostavu ponuda
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmite ovdje: Obrazac 2 – Ponudbeni list
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmite ovdje: Obrazac 3 – Dodatak I. Ponudbenom listu
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmite ovdje: Obrazac 4 – Dodatak II. Ponudbenom listu
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmite ovdje: Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmite ovdje: Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmite ovdje: Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmite ovdje: Obrazac 8 – Popis ugovora o izvršenim radovima
Troškovnik – preuzmite ovdje: Troškovnik
Glavni projekt – preuzmite ovdje: Glavni projekt igralište Sedlarica

Predmet nabave: Usluga održavanja objekta i uređaja javne rasvjete na području općine  Pitomača

Rok za dostavu ponude: 01. srpnja 2020. godine do 10:30 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponuda – preuzmite ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmite ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmite ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmite ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmite ovdje 
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmite ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmite ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmite ovdje
Troškovnik – preuzmite ovdje

Predmet nabave: Nabava komunalnog vozila – traktora s prednjom hidraulikom

Rok za dostavu ponude: 26. lipnja 2020. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponuda – preuzmite ovdje: Poziv za dostavu ponuda
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmite ovdje: Obrazac 2 – Ponudbeni list
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmite ovdje: Obrazac 3 -Dodatak I Ponudbenom listu
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmite ovdje: Obrazac 4 – Dodatak II. Ponudbenom listu
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmite ovdje: Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmite ovdje: Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmite ovdje: Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmite ovdje: Obrazac-popis ugovora o pruženoj uslugi
Tehnička specifikacija – preuzmite ovdje: Tehnička specifikacija

Predmet nabave: Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača

Rok za dostavu ponude: 06. svibanj 2020. godine do 10:30 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponuda – preuzmite ovdje: Obrazac 1 – Poziv za dostavu ponuda
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmite ovdje: Obrazac 2 – Ponudbeni list
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmite ovdje: Obrazac 3 -Dodatak I Ponudbenom listu
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmite ovdje: Obrazac 4 – Dodatak II. Ponudbenom listu
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmite ovdje: Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmite ovdje: Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmite ovdje: Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmite ovdje: Obrazac 8 – Popis ugovora o izvršenim radovima
Troškovnik – preuzmite ovdje: Troškovnik

Predmet nabave: Izvođenje krovopokrivačkih i limarskih radova na sanaciji krovišta društvenog doma u Grabrovnici

Rok za dostavu ponude: 8. travnja 2020. godine do 11:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponuda – preuzmite ovdje: Obrazac 1 – Poziv za dostavu ponuda
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmite ovdje: Obrazac 2 – Ponudbeni list
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmite ovdje: Obrazac 3 -Dodatak I Ponudbenom listu
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmite ovdje: Obrazac 4 – Dodatak II. Ponudbenom listu
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmite ovdje: Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmite ovdje: Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmite ovdje: Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmite ovdje: Obrazac 8 – Popis ugovora o izvršenim radovima
Troškovnik – preuzmite ovdje: Troškovnik

Predmet nabave: Izvođenje radova krajobraznog uređenja „Petrovog vrta“- Faza 1

Rok za dostavu ponude: 8. travnja 2020. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponuda – preuzmite ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmite ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmite ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmite ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmite ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmite ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmite ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmite ovdje
Troškovnik – preuzmite ovdje

03-10-2020-Idejni projekt-PETROV VRT

Predmet nabave: Uređenje/asfaltiranje parkirališta ispred društvenog doma u naselju Sedlarica

Rok za dostavu ponude: 8. travnja 2020. godine do 10:30 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponuda – preuzmite ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmite ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmite ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmite ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmite ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmite ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmite ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmite ovdje
Troškovnik – preuzmite ovdje

Predmet nabave: Izvođenje dijela završnih građevinskih radova na objektu svlačionica NK Turnašica

Rok za dostavu ponude: 20. ožujka 2020. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponuda – preuzmite ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmite ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmite ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmite ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmite ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmite ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmite ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmite ovdje
Troškovnik – preuzmite ovdje

Predmet nabave: Izvođenje radova na rekonstrukciji i opremanju sportske građevine – svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu

Rok za dostavu ponude: 17. ožujka 2020. godine do 12:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponuda – preuzmite ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmite ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmite ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmite ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmite ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmite ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmite ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmite ovdje
Troškovnik – preuzmite ovdje

Idejni projekt- 03-25-2018-Dinjevac

Predmet nabave: Nabava rasvjetnih tijela

Rok za dostavu ponude: 24. veljače 2020. godine do 10:30 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponuda – preuzmite ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmite ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmite ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmite ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmite ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmite ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmite ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmite ovdje
Troškovnik – preuzmite ovdje

Predmet nabave: Nabava kazališnih sjedala za dvoranu Doma kulture u Pitomači

Rok za dostavu ponude: 06. veljače 2020. godine do 12:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmi ovdje 
Troškovnik – preuzmi ovdje

Objavljeni Pozivi na dostavu ponuda u 2019. godini

Predmet nabave: Izvođenje krovopokrivačkih i limarskih radova na sanaciji krovišta društvenog doma i prostorija bivše zadruge u Maloj Črešnjevici

Rok za dostavu ponude: 10. prosinca 2019. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmi ovdje 
Troškovnik – preuzmi ovdje

Predmet nabave: Najam klizališta i popratne opreme

Rok za dostavu ponude: 21. studeni 2019. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmi ovdje

Predmet nabave: uređenje dijela prostorija Društvenog doma Greda i prostorijama udruge Čuvarice kulturne baštine u Kladarama

Rok za dostavu ponude: 19. srpnja 2019. godine do 10:00 sati,

Poziva na dostavu ponude – možete preuzeti ovdje
Obrazac 2 – Ponudbeni list – možete preuzeti ovdje
Obrazac 3 – Dodatak I. Ponudbenom listu – možete preuzeti ovdje
Obrazac 4 – Dodatak II. ponudbenom listu – možete preuzeti ovdje
Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju – možete preuzeti ovdje
Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – možete preuzeti ovdje
Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi – možete preuzeti ovdje
Obrazac 8 – Popis ugovora o izvršenim radovima – možete preuzeti ovdje
Troškovnik – možete preuzeti ovdje

Predmet nabave: Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Pitomača

Rok za dostavu ponude: 28 svibnja 2019. godine do 10:00 sati,

Poziva na dostavu ponude – možete preuzeti ovdje
Obrazac 2 – Ponudbeni list – možete preuzeti ovdje
Obrazac 4 – Dodatak II. ponudbenom listu – možete preuzeti ovdje
Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju – možete preuzeti ovdje
Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – možete preuzeti ovdje
Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi – možete preuzeti ovdje
Obrazac 8 – Popis ugovora o izvršenim radovima – možete preuzeti ovdje
Obrazac 9 – Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – možete preuzeti ovdje
Troškovnik – možete preuzeti ovdje

Predmet nabave: Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Turnašica

Rok za dostavu ponude: 28 svibnja 2019. godine do 10:30 sati,

Poziva na dostavu ponude – možete preuzeti ovdje
Obrazac 2 – Ponudbeni list – možete preuzeti ovdje
Obrazac 4 – Dodatak II. ponudbenom listu – možete preuzeti ovdje
Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju – možete preuzeti ovdje
Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – možete preuzeti ovdje
Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi – možete preuzeti ovdje
Obrazac 8 – Popis ugovora o izvršenim radovima – možete preuzeti ovdje
Obrazac 9 – Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – možete preuzeti ovdje
Troškovnik – možete preuzeti ovdje

Predmet nabave: Uređenje krovišta zgrade Društvenog doma u Turnašici

Rok za dostavu ponude: 20 svibnja 2019. godine do 10:00 sati,

Poziva na dostavu ponude – možete preuzeti ovdje
Obrazac 2 – Ponudbeni list – možete preuzeti ovdje
Obrazac 3 – Dodatak I. ponudbenom listu – možete preuzeti ovdje
Obrazac 4 – Dodatak II. ponudbenom listu – možete preuzeti ovdje
Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju – možete preuzeti ovdje
Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – možete preuzeti ovdje
Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi – možete preuzeti ovdje
Obrazac 8 – Popis ugovora o izvršenim radovima – možete preuzeti ovdje
Troškovnik – možete preuzeti ovdje

Predmet nabave: Uređenje dijela pješačke staze Dravske ulice u Pitomači

Rok za dostavu ponude: 22. svibnja 2019. godine do 10:00 sati,

Poziva na dostavu ponude – možete preuzeti ovdje
Obrazac 2 – Ponudbeni list – možete preuzeti ovdje
Obrazac 3 – Dodatak I. ponudbenom listu – možete preuzeti ovdje
Obrazac 4 – Dodatak II. ponudbenom listu – možete preuzeti ovdje
Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju – možete preuzeti ovdje
Obrazac 6 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – možete preuzeti ovdje
Obrazac 7 – Izjava o zajedničkoj ponudi – možete preuzeti ovdje
Obrazac 8 – Popis ugovora o izvršenim radovima – možete preuzeti ovdje
Troškovnik – možete preuzeti ovdje

Predmet nabave: Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača

Rok za dostavu ponude: 11. ožujak 2019. godine do 11:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis strojeva i opreme – preuzmi ovdje

Troškovnik-  u doc formatu preuzmi ovdje

Predmet nabave: Uređenje odvojka ulice u Grabrovnici

Rok za dostavu ponude: 06. ožujak 2019. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmi ovdje

Troškovnik u xls – preuzmi ovdje

Predmet nabave: Uređenje zgrade Društvenog doma u Otrovancu

Rok za dostavu ponude: 05. ožujak 2019. godine do 10:00 sati

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude – preuzmi ovdje
Obrazac 2. – Ponudbeni list – preuzmi ovdje
Obrazac 3. – Dodatak I. Ponudbenom listu  – preuzmi ovdje
Obrazac 4. – Dodatak II. Ponudbenom list  – preuzmi ovdje
Obrazac 5. – Izjava o nekažnjavanju – preuzmi ovdje
Obrazac 6. – Izjava o dostavi jamstva  – preuzmi ovdje
Obrazac 7. – Izjava o zajedničkoj ponudi – preuzmi ovdje
Obrazac 8. – Popis ugovora o izvršenim radovima – preuzmi ovdje

Troškovnik u doc formatu – preuzmi ovdje

Back to top
Skip to content