Sukob interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16; u daljnjem tekstu: ZJN 2016.) Općina Pitomača kao javni naručitelj, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1. ZJN 2016.:

OPG ŽELJKO GRGAČIĆ, Sedlarica 191, Pitomača, OIB:01221556822

OPG MARIN ARAGOVIĆ, M. Tita 15, Stari Gradac, Pitomača, OIB: 04499533400