Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacije civilnog društva iz proračuna Općine Pitomača

Na temelju odredbe članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja prohrama i projekta za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/20), Općinski načelnik Općine Pitomača, dana 04. siječnja 2021. godine donio je Godišnjeg plana natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2021. godini iz Proračuna Općine Pitomača.

Navedeni Godišnji plan možete pronaći ovdje: Godišnji plan za 2021. godinu

Na temelju odredbe članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja prohrama i projekta za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 10/18 i 5/19), Općinski načelnik Općine Pitomača, dana 20. rujna 2019. godine donio je Izmjene godišnjeg plana natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2019. godini iz Proračuna Općine Pitomača.

Navedene Izmjene možete pronaći ovdje: Godišnji plan za 2019. – IZMJENA.

Na temelju odredbe članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 10/18), Općinski načelnik Općine Pitomača, dana 7. siječnja 2019. godine donio je Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacije civilnog društva u 2019. godini iz proračuna Općine Pitomača. 

Navedeni Godišnji plan možete vidjeti OVDJE.