Registar sklopljenih Ugovora

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju u analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine RH 101/2017) (dalje: Pravilnik)  propisuje sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta.

Člankom 6. Pravilnika regulirano je da je Naručitelj obvezan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma. Naručitelj je obvezan ažurirati registar ugovora prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

Člankom 7. Pravilnika  Naručitelj je obvezan registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene.

Registar ugovora objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) RH, a dostupan je OVDJE

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2020. godinu možete vidjeti  OVDJE

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu možete vidjeti  OVDJE

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu možete vidjeti  OVDJE

Registar sklopljenih Ugovora bagatelne nabave za razdoblje 2015. – 2017. godinu možete vidjeti  OVDJE