16. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača

općinska vijećnica

U utorak 28. svibnja navečer, pod predsjedanjem Predsjednika Rikarda Bakana, održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača.

Nakon aktualnog sata na kome je nekolicina Općinskih vijećnika zatražila odgovore na postavljena pitanja, Općinski su vijećnici donijeli Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, koja se dodjeljuju povodom Dana Općine Pitomača i blagdana svetog Vida, zaštitnika mjesta.

Tako će ovog Vidova, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, priznanje najvišeg ranga, Zlatna plaketa „Grb Općine Pitomača“ biti dodijeljena županu Virovitičko-podravske županije Igoru Androviću, a Srebrna plaketa „Grb Općine Pitomača“ Osnovnoj školi Petra Preradovića iz Pitomače. Povelju s likom Petra Preradovića, za osobiti doprinos i iznimna postignuća, dobiti će DVD Mala Črešnjevica, DVD Starogradački Marof, Grad Čurguj (Csurgó) iz Mađarske, Renato Greguraš iz Pitomače, Sven Jambrišak iz Pitomače, Svetlana Bastalić iz Dinjevca, „Dečki z Dravske“. Povelja će se posmrtno dodijeliti Mladenu Jugu.

Općinski vijećnici donijeli su i nekoliko odluka vezanih uz davanje suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za provedene postupke jednostavne nabave za izvođenje radova na ugradnji hidraulično-vertikalne podizne platforme u stambeno-poslovnu zgradu u Pitomači (Dizala – Đurčević, vl. Vladimir Đurčević, Virovitica), nabavu rasvjetnih tijela (Area Lighting d.o.o. Zagreb), uređenje dijela pješačke staze Dravske ulice u Pitomači (Kograd, vl. Ivan Kostelac, Kladare), izvođenje radova i opremanje otvorenih dječjih igrališta u naseljima Pitomača i Turnašica (Mala Mima j.d.o.o. Čakovec), kao i o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ odnosno Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe odobrenih projekata: Igrajmo se zajedno, Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Turnašici i Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine – svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu.

Zbog usklađenja sa izmjenama Zakona o knjižnicama, Općinski su vijećnici dali prethodnu suglasnost na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača, kao i prijedloge dva akta Centra za kulturu „Drago Britvić“ – Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada centra te Pravilnik o plaćama zaposlenika centra.