Proglašen 1. pentalateralni Rezervat biosfere u svijetu Mura – Drava – Dunav pod zaštitom UNESCO-a dio kojega je i područje Križnice

124

U srijedu 15. rujna 2021. godine, na UNESCO MAB ICC sastanku u Abuji (Nigerija), proglašen je 1. pentalateralni rezervat biosfere u svijetu pod nazivom Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Aktivnosti na uspostavljanju Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav službeno su započele 2011. godine, kada su ministri zaštite okoliša 5 zemalja (Austrija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija i Srbija) u mađarskom gradu Gödöllőu potpisali Deklaraciju o uspostavi prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

2012. godine proglašen je hrvatsko-mađarski prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav koji uspješno funkcionira već 9 godina i primjer je dobre suradnje dviju država. Na području Republike Srbije je 2017. godine proglašen Rezervat biosfere Bačko Podunavlje, na području Republike Slovenije 2018. godine Rezervat biosfere Mura, a na području Republike Austrije 2019. godine Rezervat biosfere Štajerska Mura, čime su ispunjeni preduvjeti za zajedničku nominaciju svih 5 zemalja. Riječ je o najvećem riječnom zaštićenom području u Europi, koje pokriva gotovo milijun hektara i 700 kilometara riječnih tokova, u kojem živi oko 900.000 stanovnika.

Koordinacijski odbori svih 5 zemalja tijekom 2019. godine izradili su nominacijski obrazac za proglašenje 1. pentalateralnog rezervata biosfere u svijetu ( finalna verzija nominacijskog obrasca napravljena je na sastanku Koordinacijskih odbora 5 zemalja u rujnu 2019. godine u Posjetiteljskom centru Dravska priča), kojeg su u proljeće 2020. godine potpisali nadležni ministri svih 5 zemalja, čime je nominacijski obrazac postao kompletan.

Rezervati biosfere su područja kopnenih i morskih ekoloških sustava koja promoviraju rješenja usklađena s ciljevima očuvanja biološke raznolikosti i održivim razvojem. Međunarodno su priznati oblik zaštite i nominirani su od nacionalnih vlada te ostaju pod suverenom nadležnošću država u kojima se nalaze. Svi rezervati biosfere čine Svjetsku mrežu rezervata biosfere, unutar koje se potiče razmjena informacija i iskustava. Svaki rezervat biosfere mora ispuniti tri temeljne funkcije koje se međusobno nadopunjuju, a to su: zaštitna funkcija, razvojna funkcija i logistička funkcija koje promoviraju skladan suživot čovjeka i prirode, očuvanje iznimnih prirodnih vrijednosti te biološke i krajobrazne raznolikosti, daju podršku istraživanju, monitoringu i razmjeni podataka vezanih uz zaštitu prirode i pronalaze rješenja za usklađivanje očuvanja bioraznolikosti i socio-ekonomskog razvoja. Područje rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav obiluje rijetkim i ugroženim staništima i vrstama, a dugogodišnji napori rezultirali su uspješnom regionalnom suradnjom i povezivanjem 5 zemalja oko istog cilja – zaštite i očuvanja prirode. (virovitica-nature.hr)