Dogradnjom Dječjeg vrtića Potočnica u Pitomači, povećat će se kapacitet za 12 djece jasličke i 16 djece vrtićke dobi

dogradnja vrtića

U Pitomači traju radovi na dogradnji Dječjeg vrtića Potočnica za što su sredstva osigurana iz “Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima” – Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, te Općine Pitomača.  Radovima se dograđuje prizemlja i potkrovlje zgrade Dječjeg vrtića u sklopu kojeg će se nalaziti jedinica za djecu jasličke dobi, jedinica za skupinu vrtićke dobi, dok će u potkrovlju biti dvije dvorane za održavanje tjelesno-zdravstvenog odgoja. Dogradnjom će se povećati kapaciteti vrtića za 12 djece jasličke dobi i 16 djece vrtićke dobi, te dodatan prostor za ostale mališane koji su trenutno polaznici Dječjeg vrtića „Potočnica“. Prijavu je izradila tvrtka DRAFT d.o.o. u suradnji s Općinom Pitomača.

vrtic pitomaca radovi 3

vrtic pitomaca radovi 4 1

(www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)