OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE U STAROM GRACU

Aglomeracija

Obavještavamo žitelje naselja Stari Gradac kako je provedba projekta „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PITOMAČA“, u finalnoj fazi, a radovi u naselju Stari Gradac su završeni. Samim time osigurani su uvjeti za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje u cijelom naselju. Vlasnici postojećih građevina u navedenom naselju, dužni su u roku godine dana od primitka, odnosno objavljivanja predmetne obavijesti, priključiti svoju građevinu na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, sukladno Zakonu o vodnim uslugama (NN 66/2019).

Priključak na sustav javne vodoopskrbe/odvodnje možete izvršiti odmah po primitku ove obavijesti prema priloženim Uvjetima priključenja izdanim od strane Vodakom d.o.o. Priključak na sustav odvodnje izvesti uz prethodnu najavu i obavezno prisustvo djelatnika Vodakom-a. Svako protupravno priključenje (priključenje bez saznanja javnog isporučitelja vodnih usluga, odnosno tvrtke Vodakom d.o.o.) na sustav javne vodoopskrbe ili odvodnje biti će sankcionirano sukladno Zakonu o vodnim uslugama (NN 66/2019).

Ukoliko do primitka ove obavijesti niste podnijeli zahtjev za priključak na sustav javne vodoopskrbe i/ili odvodnje, isto je potrebno napraviti putem maila [email protected], ili osobnim dolaskom na adresu tvrtke Vodakom d.o.o., Vinogradska 41, Pitomača.