Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Pitomača

javni natjecaji 1

Temeljem članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 4/16), Općinski načelnik Općine Pitomača objavljuje:

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Pitomača

Predmet javnog natječaja je povjeravanje ugovorom na rok od četiri godine obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta natječaja, naznakom «NE OTVARAJ- NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA, te ostalim podacima sukladno natječaju, na adresu Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača.

Rok za dostavu ponuda je 23.09.2021.g. (četvrtak) do 10:00 sati.

Tekst Javnog natječaja i Obrasci:

Javni natječaj- prijevoz pokojnika

CJENIK-prijevoz pokojnika

Obrazac IZJAVE

OBRAZAC PONUDE

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača

Cijeli tekst javnog natječaja možete vidjeti ovdje.

Obrazac izjave