Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ispostava Pitomača

Adresa: Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača
Telefon: 033/800-980
Telefaks: 033/800-981
Rad sa strankama: svaki dan od 8,00-15,00 Pauza: od 11,30 do 12,00 sati

Hrvatski zavod za zapošljavanje, ispostava Pitomača

Adresa: Trg kralja Tomislava bb
Telefon: 033/783-444
Telefaks: 033/783-444
E-mail: [email protected]
Uredovno vrijeme: svaki dan od 7,00-15,00
Rad sa strankama: svaki dan od 7,00-15,00

Državna geodetska uprava, ispostava Pitomača

Adresa: Trg kralja Tomislava 11, 33405 Pitomača
Tel.: 033/783-835
Fax: 033/783-836
Voditelj ispostave: Krunoslav Bedeković, geodet

Pretraživanje katastra (Pitomača)

Zemljišno-knjižni odjel Pitomača (gruntovnica)

Adresa: Trg kralja Tomislava bb, 33405 Pitomača
Tel.: 033/783-343
Voditelj: Snježana Tišljar

Pregled zemljišnih knjiga (Pitomača)

Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu

Adresa: Trg kralja Tomislava 11, 33 405 Pitomača
Tel: 033/782-002
Fax: 033/782-002

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Slatina, Šumarija Pitomača

Trg kralja Tomislava 4, 33 405 Pitomača
tel: 033/ 782 275
fax: 033/ 782 014
e-mail: [email protected]

Upravitelj: Kovačev Željko, dipl.ing.šum.

Ured državne uprave VPŽ, ispostava Pitomača

Adresa: Trg kralja Tomislava 18, 33405 Pitomača
Tel. 033/740-030
Fax. 033/782-261

MUP, PU Virovitičko-podravska, Policijska postaja Pitomača

Adresa: Ljudevita Gaja 58, 33405 Pitomača
Tel. 033/741-256
Načelnik: Ivan Čerepinko

Varaždinska biskupija, Đurđevački dekanat, Župa sv.vida Pitomača

Adresa: Strossmayerova 18, 33405 PITOMAČA
Tel. 033/782 734
Ivica Puškadija, župnik

Fina, poslovnica Pitomača

Adresa: Ljudevita Gaja 34, 33405 Pitomača
Tel. 033/782-987
Radno vrijeme: 8,00-15,00, sub. 8,00-12,00

Porezna uprava, Područni ured Virovitica, Ispostava Pitomača

Adresa: Ljudevita Gaja 10, 33405 Pitomača
Tel. 033/841-683
Fax 033/841-684
Radno vrijeme s strankama: 07,30-13,00 (odmor 10,30-11,00)

Zdravstveno osiguranje, područna služba Virovitica, ispostava Pitomača

Adresa: Ljudevita Gaja 26/1, 33 405 Pitomača
Tel: 033/782-565

Radno vrijeme: od 8.00 do 16.00 sati
pauza od 11.30 do 12.00 sati

Dom zdravlja VPŽ, Ispostava Pitomača – Opća medicina

Adresa: Trg kralja Tomislava 3, 33 405 Pitomača
Tel: 033/783-288

Pitomača – Višnja Cesarić, dr. spec. opće/obiteljske med.

Tel: 033/783-067
Trg kralja Tomislava 11, Pitomača
Melita Takač, m.s.
Radno vrijeme:

Prije podne
parni datumi  od 7,00 do 13,30 sati
kućne posjete od 13,30 do
14,30 sati
Poslije podne
neparni datumi  od 13:00 do 19:30
kućne posjete od 19,30 do 20,30 sati

Radne subote: istaknute na vratima ordinacije

 

Pitomača – Vlatka Janošević, dr. spec. opće/obiteljske med.

Tel: 033/783-194
Trg kralja Tomislava 11, Pitomača
Mira Barčan, m.s.
Radno vrijeme:

Prije podne
neparni datumi  od 7,00 do 13,30 sati
kućne posjete od 13,30 do 14,30 sati
Poslije podne
parni datumi  od 13:00 do 19:30
kućne posjete od 19,30 do 20,30 sati

Radne subote: istaknute na vratima ordinacije

Dom zdravlja VPŽ, Ispostava Pitomača – Stomatološke ordinacije

Pitomača – Borka Ramljak Stojak , dr dent. Med

Nicole Mustač, zubni asistent

Tel: 033/783-245
Trg kralja Tomislava 11, Pitomača

Radno vrijeme:

NEPARNI DATUMI 13:00 do 20:30

PARNI DATUMI 07:00 do 14:3

 

Pitomača – Nenad Lilek , dr dent. Med

Ivana Kirin, zubni asistent

Tel: 033/783-245
Trg kralja Tomislava 11, Pitomača

Radno vrijeme:

NEPARNI DATUMI 07:00 do 14:30

PARNI DATUMI 13:00 do 20:30

Radna subota: obavijest na vratima ordinacije

Zoran Turnaj, zubni tehničar
Pitomača – zubna tehnika

Tel: 033/782-990
Trg kralja Tomislava 11, Pitomača

Radno vrijeme:

NEPARNI DATUMI 13:00 do 21:00

PARNI DATUMI 07:00 do 15:00

Radna subota: obavijest na vratima ordinacije

Dom zdravlja VPŽ, Ispostava Pitomača – Laboratorij

Adresa: Trg kralja Tomislava 3, 33 405 Pitomača
Tel: 033/783-288

Laboratorij, med.lab. inžinjer ŠTEFICA KAŠA
Asistentica: Slavica Perović

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00 sati, vađenje krvi 7,00 – 9,00 sati, nalazi u 13,00 sati

Matični ured Pitomača

Adresa: Trg kralja Tomislava 18, 33405 Pitomača

Telefon: 033/782-261

Centar za socijalnu skrb Virovitica, Podružnica Pitomača

Adresa: Trg kralja Tomislava bb, 33405 Pitomača
Telefon: 033 783 045
Fax: 033 783 734

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 07,00 -15,00 sati
Rad sa strankama: utorak- srijeda-četvrtak od 08,00 do 11,00 sati