Postupci javne nabave

Podaci o Naručitelju:

Naziv: Općina Pitomača
Sjedište i adresa: Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača
OIB: 80888897427
tel: +385 33 782 840 fax: +385 33 782 870
web: http://www.pitomaca.hr
e-pošta: opcina@pitomaca.hr

Napomena: Za pregledavanje  dokumentacije koja se objavljuje u Elektronički oglasnik javne nabave, potrebna je registracija.

Back to top
Skip to content